چهارشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
شهری در آسمان
ناگفته‌هایی از عملیات بیت‌المقدس(شهیدصیاد شیرازی)
از عقب جبهه‌ گزارش می‌شد، مردم با اینکه می‌دانند حدود 5000 کیلومتر آزاد شده و حدود 5000 نفر هم اسیر گرفته‌ایم وعمده‌‌ی استان خوزستان آزاد شده، ولی مرتب تکرار می‌شود. خونین‌شهر چه شد؟ یعنی تمام عملیات یک طرف، آزادی خونین‌شهر طرف دیگر. برای خودمان هم این مطلب مهم بود که به خونین‌شهر دست پیدا کنیم.
 شنبه ٣ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
ما صاحب داریم...
شب عملیات والفجر هشت بود...
 سه شنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3